Tiêu chuẩn mới về Giấy phép Đầu tư Định cư Síp năm 2023

25/04/2023

Kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2023, những công dân không thuộc khối Liên minh Châu Âu muốn có được giấy phép định cư thông qua việc đầu tư vào Síp sẽ phải đối mặt với các điều kiện mới, như đã được Hội đồng Bộ trưởng thông báo gần đây. Những tiêu chí chặt chẽ này nhằm mục đích tăng cường quá trình giám sát cấp giấy phép, đảm bảo các khoản đầu tư đóng góp tích cực vào nền kinh tế Síp.

Giới thiệu những cập nhật tiêu chí về Giấy phép Đầu tư định cư Síp

 Việc đầu tư bất động sản và đất đai ở Síp từ lâu đã thu hút nhiều công dân không thuộc khối Liên minh Châu Âu đang tìm cách định cư thông qua việc đầu tư. Tuy nhiên, để đảm bảo tính toàn vẹn bằng con đường này, chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp mới. Bao gồm phải cung cấp bằng chứng chứng minh việc duy trì khoản đầu tư hằng năm, kê chính xác nguồn thu nhập, và có bảo hiểm y tế cho những cá nhân không được chi trả bởi hệ thống y tế ở địa phương.

Những lựa chọn đầu tư để xin giấy phép định cư ở Síp

Có 4 kênh chính để các nhà đầu tư tiềm năng chọn để đầu tư, mỗi kênh yêu cầu phải có vốn tối thiểu €300.000 (cộng với VAT nếu có)

Mua một bất động sản mới như là nhà hoặc căn hộ

Mua lại bất động sản thương mại bao gồm văn phòng, cửa hàng, văn phòng hoặc khách sạn

Đầu tư vốn cổ phần của một công ty có trụ sở tại Síp có hoạt động và có ít nhất năm nhân viên.

Phân bố vốn vào các đơn vị của Quỹ đầu tư tập thể Síp (AIF, AIFLNP, RAIF), tập trung vào các khoản đầu tư tại Cộng hòa Síp.

Điều quan trọng là khoản đầu tư phải được duy trì trong suốt thời gian hiệu lực của giấy phép, bất kỳ hoạt động thoái vốn nào cũng có khả năng dẫn đến việc giấy phép bị hủy bỏ.

Xem xét lại tiêu chí tài chính cho người nộp đơn

Con đường để có được giấy phép hiện nay đòi hỏi phải có các tiêu chí tài chính nghiêm ngặt:

Vốn đầu tư phải có nguồn gốc tử tài khoản nước ngoài do nhà đầu tư, vợ hoặc chồng nắm giữ, chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản địa phương của giao dịch viên ở Síp

Đầu tư bất động sản yêu cầu thanh toán ít nhất €300,000 (không bao gồm VAT), được cung cấp bắng sổ hồng hoặc hợp đồng mua bán

Người nộp đơn phải chứng minh được thu nhập hàng năm đảm bảo ít nhất là €50.000, cùng với các yêu cầu bổ sung đối với vợ/chồng và con chưa thành niên.

Tiêu chí cá nhân được cập nhật để xác định tính đủ điều kiện

Các tiêu chí cá nhân đủ điều kiện bao gồm:

Lý lịch tư pháp trong sạch của người nộp đơn và vợ/chồng từ cả quốc gia và nơi cư trú của họ.

Bảo hiểm y tế toàn phần cho người nộp đơn và người phụ thuộc.

Đảm bảo rằng người nộp đơn và vợ/chồng sẽ không tìm kiếm việc làm ở Síp ngoài vai trò làm giám đốc trong công ty đầu tư của họ

Phải chứng minh được việc sắp xếp nơi ở thích hợp, đặc biệt nếu khoản đầu tư không bao gồm nhà ở cá nhân.

Quy trình và thời gian để nộp đơn

Đơn phải được nộp trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền tới Cục Đăng ký Dân sự và Di cư (CRMD), kèm theo tất cả các tài liệu bổ sung và các khoản phí liên quan. Đơn đăng ký phải được nộp trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền tới Cục Đăng ký Dân sự và Di cư (CRMD), kèm theo tất cả các tài liệu hỗ trợ và các khoản phí liên quan. Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí, đơn đăng ký sẽ được chuyển tới Bộ Nội vụ để kiểm tra lần cuối, thường kết thúc trong vòng hai tháng.

Định hướng bối cảnh mới

Những cập nhật này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Síp đối với định cư dựa trên đầu tư, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị và tuân thủ kỹ lưỡng. Đối với các nhà đầu tư tiềm năng, việc hiểu biết và thích ứng với những thay đổi này là rất quan trọng. Thực hiện việc tư vấn với các chuyên gia bất động sản giàu kinh nghiệm có thể cung cấp những hướng dẫn vô giá, đảm bảo rằng khoản đầu tư của bạn không chỉ đáp ứng các tiêu chí mới mà còn phù hợp với mục tiêu tài chính và định cư lâu dài của bạn tại Síp.

Thumbnail of Thumbnail of

Vịnh Marina ở vùng bờ biển Athenian, Hy Lạp

Apartments starting at
530000
Hy Lạp